Орон нутгийн мэдээлэл


                                             

АЖЛЫН ХЭСЭГ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ АЖИЛЛАЛАА

2017/03/20  50   0


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг УИХ-аас 2016 оны 11 сард батлан гаргасан. Уг хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллах, сурталчлан таниулах авлигын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт нууцын албаны дарга Т.Баярхүүгээр ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Чингэлтэй дүүрэгт ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар аймагт ажиллаж байна

2016/11/22  280   2


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Сүхбаатар аймагт хоёр дахь өдрөө ажиллалаа.

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхээр ахлуулсан ажлын хэсэг Сүхбаатар аймагт ажиллаж, тус аймгийн төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад сургалт, арга зүйн удирдлагаар хангалаа. 

Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймгийн төрийн албан хаагчдад авлигаас урьдчилан сэргийлэх сургалт хийв

2016/11/22  288   0


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Дорнод аймаг дахь эрх бүхий албан тушаалтнууд болон мэдүүлэг гаргагч нийтийн албан тушаалтнуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, мөн албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах, ийнхүү мэдүүлэхэд нийтлэг гардаг зөрчил дутагдал, түүнийг давтан гаргахгүй байх талаар мэдээлэл хийж, сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй

Авлигаас ангид аймаг болох зорилт тавин ажиллаж байгаа гэв

2016/11/22  256   0


Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Завхан аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, бусад удирдах албан хаагчидтай уулзалт хийсний зэрэгцээ аймгийн “Мэдээлэл солилцох цаг”-т зочлон Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн талаар танилцуулга хийж, орон нутагт авлигаас урьдчилан сэргийлэх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх асуудал, хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, хяналт шалгалт, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянах асуудал болон орон нутагт цаашид анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийн санал, санаачилгыг тусгана

2016/11/21  478   0


Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Судалгаа шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Д.Дуламсүрэнгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Орхон аймагт ажиллах үеэрээ “Авлигатай тэмцэхэд хувийн хэвшлийн үүрэг, оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлгийг аймгийн бизнес эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх