АТГ ЯАМ, АГЕНТЛАГТ


Барилга, хот байгуулалтын яамны албан хаагчидад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг танилцуулав

2017/03/14  43   0


Барилга, хот байгуулалтын яам-д ажиллаж буй ажлын хэсгийн ахлагч Ц.Цэцэгдэлгэрэх, Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах ажилтан Л.Батбаяр нар өнөөдөр тус яамны удирдах албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдэд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, цахим системийн чиглэлээр мэдээлэл, танилцуулга хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛЖЭЭ

2017/03/14  53   0


Авлигатай тэмцэх газрын хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар А.Дөлгөөн-р ахлуулсан ажлын хэсэг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн гишүүн Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах комиссар Л.Нарантуяа тус газрын дарга Ц.Ням-Осор болон хэлтэс, албадын удирдлагуудад  "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр"-ийн зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг удирдамжид заасан чиглэлтэй уялдуулан танилцуулсан байна.

Дэлгэрэнгүй

Соёл урлагийн газарт ажиллаж байна

2017/03/14  35   0


Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга Г.Арсланхуяг-р ахлуулсан ажлын хэсэг 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр Соёл урлагийн газарт ажиллаж Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй танилцах, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулан ажилласан байна. 

Дэлгэрэнгүй

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны харьяа байгууллага дээр ажиллажээ

2017/03/14  38   0


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулж буй Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгээс 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр Хүнс хөдөө аж ахуй яамны харьяа Мал эмнэлэг үржлийн газарт ажилласан байна.

Дэлгэрэнгүй

Ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн яам дээр ажиллаж байна

2017/03/14  29   0


Авлигатай тэмцэх газраас “Яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллах удирдамж”-ийн дагуу Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Хяналт шалгалтын албаны дарга, ахлах комиссар Л.Сүх-Очироор ахлуулсан Ажлын хэсэг Эрүүл мэндийн яаманд 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс ажлаа эхлүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх