АТГ ЯАМ, АГЕНТЛАГТ


Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

2017/04/11  0


Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтанд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан хаагчид хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

АЖЛЫН ХЭСЭГ ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

2017/04/03  0


Авлигатай тэмцэх газрын даргын “Яам, агентлаг, нийслэл, дүүрэгт ажиллах удирдамж”-ийн дагуу Авлигатай тэмцэх газрын хэлтсийн дарга А.Дөлгөөнөөр ахлуулсан ажлын хэсэг Татварын ерөнхий газарт ажлаа эхлүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

ИНЕГ-т АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТАНИЛЦУУЛАВ

2017/03/30  0


Авлигатай тэмцэх газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга Ц.Цэцэгдэлгэрэхээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2017 оны 3 дугаар сарын 29-нөөс Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд ажиллаж байна

2017/03/30  0


Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх газрын ажлыг хэсэг яам, агентлаг, нийслэл, дүүргүүдэд ажиллаж байгаа билээ. Уг ажлын хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд Х.Хашбаатар ахлагчтай ажлын хэсэг цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

АВЛИГЫН ТҮВШИНГ БУУРУУЛАХАД САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

2017/03/28  0


Авлигатай тэмцэх газраас яам агентлаг, нийслэл, дүүргийн төрийн байгууллагын албан хаагчдад Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах зорилгоор хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцаж байгаа билээ.

Дэлгэрэнгүй


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх