Украйнд авлигын эсрэг шүүх байгуулахыг сануулжээ


2017/12/05  806   0


Олон улсын валютын сангаас олгогдох зээлийн нөхцөлдөө тэд Украинд авлигын эсрэг тусгай шүүх байгуулахыг сануулжээ.

Ийм тусгай шүүх байгуулах нь зүйтэй гэдгийг Украины  удирдлагад байнга сануулж байх хэрэгтэй бөгөөд тийм шүүх байгуулахдаа зүгээр нэг бүлгийн ажлын байр бий болгох бус Венецийн хорооны зөвлөмжийн дагуу байгуулах ёстой гэж Киев хотод суугаа Европын холбооны төлөөлөгч Хьюг Мингарелли хэлжээ. Украйн Улсад авлигатай тэмцэх нэгж байгуулсан үйл явцын тухай тэрээр үргэлжлүүлэн дурджээ.

Хэрэв Парламентын гишүүд Венецийн хорооны зөвлөмжийг үндэслэсэн хуулийн төслийг бэлтгэж бэлэн болговол авлигын эсрэг тусгай шүүх байгуулах хуулийн төслийг дэмжинэ гэдгээ  Ерөнхийлөгч Порошенко өмнө нь илэрхийлж байжээ.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх