Шударга ёсны сургалтыг жүжигчилсэн хэлбэрээр явуулж байна


2018/03/01  1007   0


Авлигатай тэмцэх газар авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг  зохион байгуулах чиг үүргийн хүрээнд хүүхэд багачуудад  гэр бүл, боловсролын байгууллагаар нь дамжуулан  шударга ёсны үзэл, хандлагыг бага наснаас нь төлөвшүүлэх зорилгоор Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай хамтран олон ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж байна.

Энэ хүрээнд 2018 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн нийслэлийн 9 дүүргийн 20 гаруй сургуулийн бага ангийн сурагчдад авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх, шударга ёсыг эрхэмлэх дадлыг хэвшүүлэх зорилготой сургалтыг “Туулай хүүгийн адал явдал” зохиолоор жүжигчилсэн хэлбэрээр явуулж эхлээд байна. Монголын Сурагчдын холбоо төрийн бус байгууллагатай  хамтран хэрэгжүүлж буй  энэ ажлыг Улаанбаатар хотоос гадна Дорнод, Орхон, Хөвсгөл, Өмнөговь аймагт зохион байгуулна.

Цаашид “Туулай хүүгийн адал явдал” зохиолыг баяжуулж, энэ сургалтад эцэг, эх, боловсролын байгууллага буюу багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийг түлхүү татан оролцуулахаар төлөвлөж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх