ОХУ-ын Холбооны зөвлөл авлигачдын бүртгэл хөтөлж байх асуудлыг хэлэлцэнэ


2017/06/15  1310   0


Энэ сарын 14-ний өдөр ОХУ-ын Холбооны зөвлөлийн 414-р уулзалт болж, итгэл алдуулсан төрийн алба хаагчдын бүртгэл хөтлөх асуудлаар хэлэлцсэн байна.

Холбооны зөвлөлийн Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах асуудал хариуцсан орлогч дарга Франц Клинцевичийн хэлснээр хуулийн гол ач холбогдол нь авлигын хэрэгт холбогдож байсан хүмүүсийг төрийн албанд дахин ажиллуулахгүй байх юм байна.

Ийм шалтгаанаар тэд авлигын хэрэгт холбогдсон төрийн алба хаагчдын бүртгэлийн нэгдсэн санг бий болгож, олон нийтэд мэдээлэхгүйгээр зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглах гэж байгаа ажээ.

Эх сурвалж: http://tass.ru/politika/4334142

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх