ОХУ-ын Челябинск мужийн эмч нар цэрэг татлагын үеэр хахууль авчээ


2017/06/16  1280   0


Хүмүүсийг цэргийн албанаас чөлөөлөгдөхөд тусалж, 400,000 рублийн хахууль авсан гэх Челябинск мужийн гурван эмчид хууль сахиулах байгууллага эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.

Мөрдөн байцаагчийн мэдээлснээр цэрэг татлагад орсон хүмүүсийн төрөл саднаас 4 удаа 100,000 рубль (1750 ам.доллар) авч, тэдгээр залуусыг “өвчний учир цэргийн албанд тэнцэхгүй” гэсэн албан бичиг хийж өгч байсан байна.

Эх сурвалж: http://tass.ru/ural-news/4336003

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх