Номхон далайн орнуудын авлигын хэрэг шалгадаг мөрдөн байцаагч, прокуроруудын уулзалт болов


2017/06/19  1689   0


Номхон далайн бүсийн зүүн өмнөд хэсгийн орнуудын прокурор, мөрдөн байцаагч нар Фижи арлын Нади хотноо цугларч, авлигын хэрэг мөрдөн шалгах, хянан шийдвэрлэхэд тулгарч буй асуудлуудын талаар ярилцсан байна.

Уг арга хэмжээг НҮБ-ын Номхон далайн бүсийн авлигын эсрэг санаачилга бүс нутгийн прокурор, мөрдөн байцаагч нарын чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор зохион байгуулжээ.

Арга хэмжээний үеэр оролцогчид сайн туршлага болон болсон бодит хэрэгтэй холбоотой тулгарч байсан саад бэрхшээлийнхээ талаар харилцан ярилцсан байна.

Арга хэмжээг Номхон далайн орнуудын хүсэлтээр зохион байгуулжээ.

Эх сурвалж: http://www.fijitimes.com/story.aspx?id=404527

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх