Малайзын зам тээврийн газар бүх үйлчилгээгээ цахимжууллаа


2017/12/01  613   0


Малайзын Авлигатай тэмцэх хороо төрийн байгууллага бүрээс “Авлигагүй ажиллах амлалт” авч байгаа билээ. Өнгөрсөн сард тус улсын Зам тээврийн газар тус амлалтад гарын үсэг зурсан байна. Энэ үеэр тус газрын дарга Ноорул Абдул Гүдүсэ иргэдээс ирэх аливаа өргөдлийг цахимаар авах болсон тухайгаа зарлажээ. Цахимаар бүх төрлийн үйлчилгээг өгч, авдаг болсноор иргэн, төрийн албан хаагч хоёр шууд нүүр тулж уулзахгүй тул авлигын хэрэг гарах боломжгүй гэж тэр нэмж хэлжээ.

Түүнчлэн тус газар нь дотоод хяналтын нэгжтэй болсон нь албан хаагч үүргээ мэргэжлийн түвшинд, ёс зүйн өндөр хариуцлагатай хийж гүйцэтгэхэд хяналт тавьж ажиллах юм байна.

Зам тээврийн газрын “Авлигагүй ажиллах амлалт”-д гарын үсэг зурах ёслолын ажиллагаанд Авлигатай тэмцэх хорооны дэд дарга Чун Суун Хэн оролцжээ. Тэрээр төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг албан хаагч нар иргэдтэй шууд харьцаж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай байдаг нь хээл хахууль өгч авалцах шалтгаан болж байдаг гэж хэлжээ.

Зам тээврийн газрын даргаар Ноорул Хабиб томилогдсоноос хойш өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд нэг ч албан хаагч авлигын хэрэгт холбогдоогүй байна.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх