ХБНГУ болон АНУ дахь үл хөдлөх хөрөнгөө мэдүүлээгүй гэх үндэслэлээр Кличкогийн эсрэг хэрэг үүсгэжээ


2017/06/13  819   0


Киев хотын дарга Виталий Кличког хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ худал мэдүүлсэн гэх үндэслэлээр Украйн улсын Авлигатай тэмцэх товчоо хэрэг үүсгэсэн байна.

Тус товчооны мэдээлснээр түүнийг Эрүүгийн хуулийн хөрөнгө, орлогоо худал мэдүүлэх гэсэн зүйл заалттай холбогдох зөрчил гэж үзэн, эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ. Тухайлбал, тэрбээр гэр бүлийн гишүүдийнхээ амьдардаг ХБНГУ-ын Гамбург хотод болон АНУ-ын Лос Анджелес хот дахь орон сууцаа мэдүүлээгүй болохыг сэтгүүлчид мэдээлжээ.

Виталий Кличкогийн хувьд өмнө нь мэргэжлийн боксчин байсан, харин 2014 оны 6-р сараас Украйн улсын Киев хотын даргаар ажиллаж байгаа юм.

Эх сурвалж: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4324756

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх