Индонезийн Авлигатай тэмцэх хороог хүчгүйдүүлэх ажил үргэлжилж байна


2018/03/06  510   0


Индонез Улсын Авлигатай тэмцэх хороо нь үр дүнтэй сайн ажилладаг дэлхийн хамгийн  нэр хүндтэй авлигатай тэмцэх байгууллагуудын нэг юм. Гэвч улс төрийн дарамт шахалт байнга ирдэг нь нэгэнт хэвийн зүйл болсон билээ. Үүний нэг илрэл нь тус хорооны дэргэд үйл ажиллагаанд нь тодорхой хэмжээнд оролцох эрхтэй Тусгай хороо байгуулсан явдал юм. Гэвч саяхан тус Тусгай хорооноос Ерөнхийлөгч Жоко Видодод хандан  Авлигатай тэмцэх хорооны дэргэд Хяналтын зөвлөл байгуулах санал гарган хүргүүлжээ.

Тус улсын авлигын эсрэг төрийн бус байгууллагууд энэхүү саналыг эсэргүүцэж байна. Тэд иймэрхүү Хяналтын зөвлөл нь хорооны дотоод бодлого боловсруулах ажилд саад болох аюултай хэмээн шүүмжилж байгаа юм.

Эх сурвалж

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх