АТГ 2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРД: ЭРҮҮГИЙН 67 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ


2017/06/02  982   0


Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 5 дугаар сард иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хүлээн авсан авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн шинжтэй 57 гомдол, мэдээллийг хянан шалгаж  5 гомдол, мэдээлэлд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.

Өнгөрсөн сард тус газрын Мөрдөн шалгах хэлтсээс нийт эрүүгийн 67 хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулснаас 23 хэргийг шийдвэрлэн одоо 42 хэрэгт байцаан шийтгэх ажиллагаа хийгдэж байна. Мөрдөн байцаалт явуулсан хэргийг Эрүүгийн хуулийн зүйл, хэсгээр ангилбал төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдэл буюу албан тушаалын байдлаа урвуулах, хээл хахууль авах гэмт хэрэг давамгайлж байна.

Сэтгэгдэл бичих


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх