Мэдээ


ЭРҮҮГИЙН 104 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

2017/08/14  120   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 11-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 4 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 15 гомдол мэдээллийг шалгав.


119 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/08/09  184   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 07 дугаар сарын 31-нээс 08 дугаар сарын 04-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 121 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


ЭРҮҮГИЙН 96 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

2017/08/07  196   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 07 дугаар сарын 31-нээc 08 дугаар сарын 04-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 6 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 21 гомдол мэдээллийг шалгав.


285 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/08/02  274   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 07 дугаар сарын 16-28-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 387 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


МЭДЭЭЛЭЛ

2017/07/17  461   0

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан албан тушаалтнуудын 2016 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг Авлигатай тэмцэх газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулаад байна.


243 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/06/21  1220   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 179 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


ОХУ-ын Челябинск мужийн эмч нар цэрэг татлагын үеэр хахууль авчээ

2017/06/16  515   0

Хүмүүсийг цэргийн албанаас чөлөөлөгдөхөд тусалж, 400,000 рублийн хахууль авсан гэх Челябинск мужийн гурван эмчид хууль сахиулах байгууллага эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.


133 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/06/05  320   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 29-с 06 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 119 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН 220 ИРГЭНИЙ МЭДҮҮЛГИЙГ ЗӨРЧИЛГҮЙ ГЭЖ ҮЗЛЭЭ

2017/05/18  384   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 05 дугаар сарын 08-12-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 230 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авчээ. Нийт 467 урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шалгасан байна.


Персийн булангийн Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн орнуудын авлигатай тэмцэх байгууллагуудын төлөөлөгчид уулзаж, санал солилцжээ

2017/05/03  268   0

Өнгөрсөн ням гарагт Саудын Арабын нийслэл Эр-Рияд хотод Персийн булангийн Хамтын ажиллагааны зөвлөл (“ПБХАЗ”)-ийн гишүүн орнуудын Авлигатай тэмцэх байгууллагуудын төлөөлөгчдийн уулзалт болж, шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, авлигатай тэмцэх асуудлаар санал солилцсон байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх