Нэвтрүүлэг


АТГ: Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2016-2018

2018/12/07  69   0

АТГ: Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2016-2018 


"Боловсролын салбар дахь авлига, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам" хэлэлцүүлэг (нэвтрүүлэг)

2018/12/06  21   0

"Боловсролын салбар дахь авлига, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам" хэлэлцүүлэг (нэвтрүүлэг)


TV5: Х.Тэмүүжин: Сонирхлын зөрчлийн хуулийн заалтуудыг нэг нэгээр нь хумсалж хулгайлж байна

2018/12/05  33   0

TV5: Х.Тэмүүжин: Сонирхлын зөрчлийн хуулийн заалтуудыг нэг нэгээр нь хумсалж хулгайлж байна


NTV: Боловсролын салбар дахь авлигын асуудлаар хэлэлцэв

2018/12/05  20   0

NTV: Боловсролын салбар дахь авлигын асуудлаар хэлэлцэв


Мөрдөн шалгах ажлын үзүүлэлтүүд өссөн

2018/10/29  257   0

Мөрдөн шалгах ажлын талаарх сүүлийн 3 жилийн тоон мэдээлэл


ТВ мэдээ: Хандив авсан Засаг даргад ямар хариуцлага тооцсон бэ?

2018/10/09  108   0

ТВ мэдээ: Хандив авсан Засаг даргад ямар хариуцлага тооцсон бэ?


ТВ мэдээ: Туулайхүүтэй хамтран ажиллахыг урьж байна

2018/09/28  129   0

Туулайхүүтэй хамтран ажиллахыг урьж байна (ТВ мэдээ)


Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 сурталчилгаа

2018/09/27  232   0

Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969


АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25

2018/06/26  458   0

АТГ-ын мэдээлэл.2018.06.25


АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.

2018/06/19  404   0

АТГ-ын мэдээлэл. 2018.06.18.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх