Мэдээ, мэдээлэл


МЭДЭЭЛЭЛ

2017/07/17  230   0

Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасан албан тушаалтнуудын 2016 оны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн хураангуйг Авлигатай тэмцэх газрын http://www.xacxom.iaac.mn цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулаад байна.


АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ОНЛАЙН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2017/06/29  394   0

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдэд Авлигатай тэмцэх газрын үйл ажиллагаа, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх талаар суурь  мэдлэг, ойлголт өгөх, ажиллах журмыг танилцуулах онлайн сургалт эхэллээ.    


225 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/06/28  302   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 148 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ 32 ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАВ

2017/06/27  336   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 06 дугаар сарын 19-23-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 3 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 32 гомдол мэдээллийг шалгав.


Албан хаагчид хуульчийн сургалтад хамрагдлаа

2017/06/23  346   0

Авлигатай тэмцэх газрын албан хаагчид Монголын хуульчдын холбооноос зохион байгуулдаг  хуульчийн  үргэлжилсэн сургалтад 2017 оны 06 дугаар сарын 21-22-ны өдрүүдэд хамрагдлаа.


243 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/06/21  759   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 179 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


90 минутын бичлэгтэй холбоотой шалгалтын материалыг прокурорт хүргүүлэв

2017/06/20  918   0

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Х.Баттулга, Улсын Их Хурал дахь Ардчилсан намын бүлгээс “МАН-ын нэр бүхий албан тушаалтнууд сонгуулийн дараа 60 тэрбум төгрөг босгох тухай” гэх 90 минутын бичлэгийг шалгуулахаар Улсын Ерөнхий Прокурорын газар, Авлигатай тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий газарт тус тус хандсан билээ.


ЭРҮҮГИЙН 44 ХЭРЭГТ МӨРДӨН БАЙЦААЛТЫН АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАВ

2017/06/19  401   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2017 оны 06 дугаар сарын 12-c 06 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 14 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 43 гомдол мэдээллийг шалгав.


ОХУ-ын Челябинск мужийн эмч нар цэрэг татлагын үеэр хахууль авчээ

2017/06/16  391   0

Хүмүүсийг цэргийн албанаас чөлөөлөгдөхөд тусалж, 400,000 рублийн хахууль авсан гэх Челябинск мужийн гурван эмчид хууль сахиулах байгууллага эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна.


130 НЭР ДЭВШИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ ХЯНАН ШАЛГАВ

2017/06/15  370   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 оны 06 дугаар сарын 05-09-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор 157 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлгийг шинээр хүлээн авсан байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх