Мэдээ, мэдээлэл


Говь-Алтай аймгийн сумдад ажиллаж байна

2018/10/23  24   0

Авлигатай тэмцэх газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу тус газрын Аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар Т.Төгөлдөрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг Баянхонгор аймгийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын газар болон бусад төрийн байгууллагуудад ажиллаж, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн Зөвлөмжийн биелэлттэй танилцав.


Эрүүгийн 4 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх саналтай прокурорт шилжүүлэв

2018/10/22  113   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 15-19-ний өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 13 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 20 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 7 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 3 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзан, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 9 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


АТГ-ын ажлын хэсэг Дорноговь аймагт ажиллав

2018/10/19  154   0

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү ахлагчтай ажлын хэсэг 2018 оны 10 дугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд Дорноговь аймагт ажиллав.


Хууль зөрчсөн албан тушаалтны цалингийн хэмжээг бууруулах сахилгын шийтгэл ногдуулжээ

2018/10/19  119   0

Авлигатай тэмцэх газарт иргэнээс ирүүлсэн Сэлэнгэ аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Б.Дарихжавт холбогдох гомдолд хяналт шалгалтын ажиллагаа явуулж, зөрчлийг тогтоон хариуцлага тооцууллаа.


АТГ-ын ажлын хэсэг Булган аймагт ажиллаж байна

2018/10/18  236   0

Авлигатай тэмцэх газрын Мэдүүлгийн бүрдүүлэлт, дүн шинжилгээний албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхээр ахлуулсан ажлын хэсэг Булган аймгаас ажлаа эхлүүллээ.


Санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах стратеги, менежментийн талаар зөвлөлдөв

2018/10/17  161   0

Авлигатай тэмцэх газрын урилгаар манай улсад хүрэлцэн ирсэн Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилгын төлөөлөгчид Авлигатай тэмцэх газар, Улсын Ерөнхий Прокурорын газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Татварын ерөнхий газар, Монголбанкны Санхүүгийн мэдээллийн алба, Гаалийн ерөнхий газрын удирдлагуудыг оролцуулан “Санхүүгийн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах стратеги, менежмент” сэдэвт семинарыг 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа.


Хэрэг бүртгэлтийн 15 хэрэг нээжээ

2018/10/16  158   0

Авлигатай тэмцэх газраас 2018 оны 10 дугаар сарын 8-12-ны өдрүүдэд гэмт хэргийн шинжтэй 8 гомдол, мэдээлэл хүлээн авч, нийт 26 гомдол мэдээллийг шалгав. Үүнээс 15 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээж, 3 гомдол, мэдээлэлд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзан, 1 гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар прокурорт шилжүүлсэн байна. Ажиллагаанд одоогоор 7 гомдол, мэдээлэл шалгагдаж байна.


АТГ-ын ажлын хэсгүүд орон нутагт ажиллаж эхэллээ

2018/10/15  226   0

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсгүүд орон нутагт ажиллахаар өнөөдөр замд гарлаа.


ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР

2018/10/15  145   0

Авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчил зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтгаан, нөхцөлийг тогтоох аргачлал боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Зөвлөх үйлчилгээний зар

2018/10/15  89   0

Авлигатай тэмцэх газар нь авлигын гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн мэдээллийн сангийн програм хангамж боловсруулах, шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл гаргах бэлтгэл ажлын хүрээнд шүүхийн шийдвэрийг шивж оруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх