Мэдээ, мэдээлэлАВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

2018/02/14  143   0

Авлигатай тэмцэх газар 2017 онд Авлигын эсрэг хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэв.


Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга нарт сургалт хийв

2018/02/13  56   0

Авлигатай тэмцэх газрын “Олон нийтийн төв”-д цувралаар зохион байгуулж байгаа “Авлигын эсрэг сургалт”-д яам, агентлаг, нийслэл, дүүргийн Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга нар, мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа агентлагийн албан хаагчид хамрагдлаа.


Хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ гаргах хуулийн хугацаа дуусахад 4 хоног үлдлээ

2018/02/12  405   0

Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3-т заасны дагуу жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор хуулийн үйлчлэлд хамрагдах албан тушаалтнууд хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ бүртгүүлэх үүрэгтэй.


Барилгын салбарын тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлнэ

2018/02/09  138   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд төрийн зарим ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх чиглэлээр тодорхой зохицуулалтыг тусгаж өгсөн юм.


Азийн сангийн суурин төлөөлөгчийг хүлээн авч уулзав

2018/02/05  548   0

Авлигатай тэмцэх газрын дэд дарга, эрхэлсэн комиссар Ц.Нямдорж Азийн сангийн Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгч Марк Кэйнингийг өнөөдөр хүлээн авч уулзав.


Төрийн шинэ албан хаагчдад авлигын эсрэг сургалт хийв

2018/02/01  325   0

Авлигатай тэмцэх газрын “Олон нийтийн төв”-д цувралаар зохион байгуулж байгаа “Авлигын эсрэг сургалт”-д нийтийн албанд анх удаа томилогдож сүүлийн 1 жилийн хугацаанд ажилласан албан хаагчид хамрагдлаа.


АТГ 2018 оны 1 дүгээр сард (инфографик)

2018/02/01  376   0

АТГ 2018 оны 1 дүгээр сард хэрхэн ажилласан талаарх инфографик мэдээллийг танилцуулж байна. 


АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

2018/01/31  519   0

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Авлигатай тэмцэх газраас “Олон нийтийн төв”-дөө АВЛИГЫН ЭСРЭГ СУРГАЛТ зохион байгуулж эхэллээ.


Сэтгүүлчдийн асуултуудад өгсөн хариулт

2018/01/25  347   0

Авлигатай тэмцэх газраас хийсэн хэвлэлийн бага хурлаар яригдсан асуудалтай холбогдуулж сэтгүүлчдийн асуултад тус газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга, эрхэлсэн комиссар Т.Баярхүү, Хэвлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан, комиссар Т.Мөнхтунгалаг нарын өгсөн хариултыг толилуулъя.


АТГ ямар гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх
гомдол, мэдээллийг авах вэ?

Авлигатай тэмцэх газар нь ямар гэмт хэрэг,
зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авдаг
тухай эндээс танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй

Цахим
Хэлэлцүүлэг

ОДОО ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БУЙ:
АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС
ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

санал өгөх